Technische Omschrijving

Grond en graafwerk
Ten behoeve van fundatie en vloer worden grond- en graafwerkzaamheden verricht alsmede voor de invoeringen van nutsbedrijven en rioleringen.

Betonwerk: in het werk te storten beton
De begane grondvloer uit te voeren als een geïsoleerde, in het werk te storten, gewapende betonvloer met funderingsbalken en verzwaringstroken volgens opgave constructeur. Vloeroppervlakte mechanisch afgewerkt.

In de vloer van iedere unit zijn opgenomen:

 • 4 Stuks doorvoeringen t.b.v. nutsvoorzieningen;
 • Aansluitpunt voor afvoerleiding rond 110 mm t.b.v. toilet;
 • 2 Hoeklijnen ter plaatse van de overheaddeur;
 • Extra afvoer (afgedopt) voor eventuele pantry.

Staalconstructie
De uitvoering van de staalconstructie volgens tekeningen en berekening constructeur. Deze dient van voldoende stijfheid te zijn voor het uitvoeren van de standaard aanwezige betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer en voor de optionele houten verdiepingsvloeren.

Ten behoeve van de te verkrijgen stabiliteit volgens NEN 1993 in de constructie zijn in de zijgevels kruisschoren en in het dak windverbanden opgenomen. De tussenkolommen en liggers van de scheidingswanden worden afgewerkt. Staalconstructie gestraald en voorzien van een kleurmenie.

Tussenwanden
De scheidingswanden tussen de bedrijfshallen worden opgetrokken van 15 cm dikke gasbetonpanelen.

Gevelbekleding
Vanaf de fundering tot dakrandhoogte wordt geïsoleerde gevelbekleding aangebracht conform geveltekeningen. Deze gevelbekleding bestaat uit een sandwichpaneel, voorzien van isolatie. De gevelbekleding wordt in de kleur antraciet grijs uitgevoerd.

De verticale panelen tussen de diverse units worden uitgevoerd in sandwichpanelen in de kleur oranje. De panelen tussen de overheaddeur en het raamkozijn, in sandwichpanelen, in de kleur grijswit. 

De geïsoleerde gevelbeplating van de straatgerichte zijgevel, in de kleur aluminium, wordt uitgevoerd in sandwichpanelen met golfplaat. De zijgevel van unit 10, van sandwichpanelen, in de kleur antraciet grijs.

Verdiepingsvloer
De units worden voorzien van een onafgewerkte betonnen verdiepingsvloer, met een maximale belasting van 350 kg/m². Toegang tot de verdieping door middel van een trap. De overige units kunnen worden voorzien van een houten verdiepingsvloer (optioneel), met een maximale vloerbelasting van 300 kg/m².

Dakbedekking
Op de staalconstructie worden sendzimir stalen dakplaten met interieur coating RAL 9002 aangebracht. Hierop worden isolatie PIR of EPS platen mechanisch bevestigd R-waarde platen bedraagt R=6,0. Mechanisch te bevestigen met zelftappende plaatschroeven en volgringen diameter 70 mm op dampremmende PE folie.

Een laag eenzijdig gebitumineerd polyestermateriaal meegeparkerd met de isolatie. Dakbedekking (A.P.P.): een laag gemodificeerd gebitumineerd polyestermateriaal bevestigd volgens brandmethode. Randafwerking: kimfixatie aanbrengen door middel van zelftappende plaatschroeven en volgringen. Het geheel afwerken met dubbele randstroken.

Het hemelwater wordt afgevoerd via hemelwaterafvoeren. Het dak wordt voorzien van een voldoende aantal spuwers. Dakbedekking heeft een garantie van 10 jaar.

In te plakken twee dakdoorvoeren t.b.v. ontluchting en ventilatie.

Niet onder de garantie vallen:

 • Gebreken ten gevolge van normale slijtage, verwaarloosd onderhoud of onjuist gebruik;
 • Gebreken ten gevolge van overstroming of wind met een windkracht van meer dan 20 m/s.

Overheaddeur
De handbediende overheaddeur is opgebouwd uit secties van circa 60 cm hoog, welke gevuld zijn met polyurethaanschuim. De overheaddeur heeft een hoogte van 3,80 meter, is tegen meerprijs elektrisch bedienbaar en is voorzien van veerbreukbeveiliging. Overheaddeuren uitvoeren in de kleur aluminium.

Kozijnen
In de buitengevel worden hardhouten raam- en deurkozijnen geplaatst volgens tekening. De deurkozijnen en de loopdeuren worden uitgevoerd in de kleur grijs aluminium, terwijl de raamkozijnen, bezet met dubbel glas, worden uitgevoerd in de kleur grijswit.

Interieur
Meterkast conform de richtlijnen van de netbeheerder.

De units beschikken standaard over een toiletruimte op de begane grond, voorzien van toilet met wasbakje. De wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken. Toegangsdeur tot het toilet is een opdekdeur in een meranti opdekkozijn.

Trappen
De toegang tot de standaard aanwezige verdiepingsvloer in de units en tot de optionele houten verdiepingsvloeren door middel van een open houten trap.

Schilderwerk
Ramen, kozijnen en deuren voorzien van een laag grondverf en twee lagen dekverf. RAL-kleuren volgens aanwijzing van de architect.

Elektrische installatie
Invoeringen krachtstroom 3 x 25 A. tot de meterkast.

Nutsvoorzieningen
Nutsvoorzieningen die in de koopsom zijn opgenomen tot de meterkast, inclusief meterbord, doch exclusief meterkastinrichting:

 • Elektra tot 3 x 25 A.(afgedopt);
 • Gas aansluiting G4 (afgedopt);
 • Waterleiding.

Met ingang van 1 januari 2013 heeft KPN de wijze waarop nieuw gerealiseerde panden op het vaste net worden aangesloten. In plaats van alle nieuwe panden standaard te voorzien van een aansluiting op het netwerk van KPN, worden de aansluitingen voortaan alleen nog maar na aanvraag van een telecommunicatiedienst (televisie, internet en/of vaste telefoon) door de eigenaar/gebruiker aangelegd.

Dit betekent het volgende voor dit project:

 • De voorzieningen buiten het pand (‘in de straat’) voor de aansluiting worden gemaakt;
 • De aansluiting in het pand wordt pas gemaakt als er een telecommunicatiedienst is besteld door de bewoner van het pand.

Buitenterrein, bestrating en dergelijke
Het buitenterrein wordt geheel verhard (zie tekening). Het buitenterrein wordt voorzien van de nodige parkeerplaatsen. Eigenaren van de bedrijfsunits zijn tevens mede-eigenaar van het buitenterrein. Voor onderhoud en dergelijke wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht (zie koop- en aanneemovereenkomst).

De toegangsweg en de parkeerplaatsen worden bestraat met betonklinkers in een zandbed. In de bestrating zullen voor de afvoer van het hemelwater de nodige straatkolken worden aangebracht.

Meer- en minderwerk
Het samenvoegen van meerdere units kan aanleiding geven tot minderwerk. Mogelijkheden tot meerwerk, anders dan op de prijslijst aangegeven, kunnen op maat worden aangeboden.

Van toepassing zijnde bepalingen
Voor zover niet anders is aangegeven, zijn van toepassing als waren zij letterlijk opgenomen:

 • Het bouwbesluit ten tijde van de vergunningaanvraag;
 • De voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven;
 • Het ter plaatse geldende bestemmingsplan;
 • Wijzigingen van de situatietekening als gevolg van overheidsvoorschriften en/of kadastrale metingen worden voorbehouden;
 • Wijzigingen in materiaalkeuze of maatvoering, welke tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven geëiste wijzigingen, kunnen door de aannemer worden doorgevoerd. Eventueel door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven geëiste wijzigingen, waaronder mede begrepen wijzigingen uit hoofde van vergunning verstrekking, welke een meerprijs tot gevolg hebben, worden doorberekend;
 • Indien in deze omschrijving een bepaald merk is genoemd, kan de aannemer een merk van gelijkwaardige klasse/kwaliteit verwerken, indien hij dit voor de uitvoering en/of voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst acht;
 • Bij de oplevering is het gebouw bezemschoon.

Kenmerken & Voordelen

 • Pluspunten
 • Prijs

  Goede prijs/kwaliteit verhouding;

 • Vloer

  Gevlinderde betonvloer op de begane grond

 • Vloerbelasting

  Vloerbelasting van de standaard aanwezige betonnen verdiepingsvloer in de units 1 tot en met 5, 8 en 9 bedraagt 350 kg/m²

 • Optionele houten vloer

  Vloerbelasting van een optionele houten verdiepingsvloer bedraagt 300 kg/m²

 • Flexibel

  Zeer flexibel in te delen met de mogelijkheid tot inbouw van onder andere een verdiepingsvloer (industriefunctie), keuken en/of tweede toilet

 • Isolatie

  Goede gevel- en dakisolatie

 • Locatie

  Voldoende parkeergelegenheid en prima bereikbaarheid

 • Afwerking
 • Hoeklijnen

  2 Hoeklijnen ter plaatse van de overheaddeur

 • Aansluitpunt

  Aansluitpunt voor afvloerleiding rond 110 mm. t.b.v. toilet

 • Doorvoeringen

  4 Stuks doorvoeringen t.b.v. nutsvoorzieningen

 • Extra Afvoerleiding

  Extra afvoer (afgedopt) voor eventuele pantry

Brochure
Downloaden

Bekijk
Alle prijzen